SharePoint
Feedback by UserVoice

I suggest you ....

Snarvei til hyppig brukt mappe på hjemknapp

Hei, jeg må klikke (og vente) fem ganger før jeg kommer til mappa som jeg bruker i 99 av 100 tilfeller. Mulig å få laget en snarvei til første side, altså på "hjem"-knappen?

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base